Áp tô mát loại nhỏ

Độ bền cơ: 20.000 lần đóng cắt; Độ bền điện: 10.000 đóng cắt

Sử dụng để bảo vệ quá tải và ngắn mạch trong lắp đặt công nghiệp và dân dụng

Được nhiệt đới hóa và có các dải sản phẩm đáp ứng các đường đặc tính từ nhiệt:

B(3In<Im<5ln); C(5ln<lm<10ln); D(10ln<lm<20ln); K(8ln<lm<14ln); Z(2ln<lm<3lm)

Miniature Circuit Breaker (MCB)
Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu