Cầu dao cách ly

 

Cần thao tác màu đỏ RAL3000(r)

Độ bền cơ học: 20000 nghìn lần đóng cắt

Tiết diện dây nốI: 2.5 - 50mm2

Cầu dao cách ly tiêu biểu E200 Switches


Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu