Cầu dao khởi động động cơ

CẦU DAO TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG ĐỘNG CƠ
MANUAL MOTOR STARTER
Đóng ngắt và bảo vệ quá tải, ngắn mạch cho động cơ
Cần điều khiển loại tay xoay, đẳm bảo tuyệt đốI an toàn khi vận hành
Tiêu chuẩn IP20, đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-1, IEC 60947-2
Ics = 100% IcuLC1D09

Khởi động từ TeSys loại LC1D09
LC1D115

Khởi động từ TeSysloại LC1D115
LC1D12

Khởi động từ TeSysloại LC1D12
LC1D12

Khởi động từ TeSys loại LC1D12
LC1D150

Khởi động từ TeSysloại LC1D150
LC1D18

Khởi động từ TeSysloại LC1D18
LC1D18

Khởi động từ TeSys loại LC1D18
LC1D25

Khởi động từ TeSysloại LC1D25
LC1D25

Khởi động từ TeSys loại LC1D25
LC1D32

Khởi động từ TeSysloại LC1D32
LC1D32

Khởi động từ TeSys loại LC1D32
LC1D38

Khởi động từ TeSysloại LC1D38
LC1D40A

Khởi động từ TeSysloại LC1D40A
LC1D50A

Khởi động từ TeSysloại LC1D50A
LC1D65A

Khởi động từ TeSysloại LC1D65A
LC1D80

Khởi động từ TeSysloại LC1D80

Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu