Công tắc, ổ cắm điện

Kích thước: 90x88 mm, Sử dụng box: 75x75

Dòng định mức : 10A, 13A, 16A

Theo tiêu chuẩn BS EN 60669-1/IEC 60669-1, IEC60884

Với các màu khác xin liên hệ đạI diên ABB tạI Việt Nam

acc. British Standard
Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu