EIB - công cơ đo đếm công suất thực & phản kháng

EIB - công cơ đo đếm công suất thực & phản kháng
Nhà sản xuất abb


Preloader

Quản lý năng lượng (Energy Management)

EIB - công cơ đo đếm công suất thực & phản kháng

Điện năng kế 1 x 57 … 288 V, 5(80) A, Class 2 Mả sản phẩm: 2CMA170554R1000

Điện năng kế 3 x 100 … 500V, 5(80) A, Class 2 Mả sản phẩm: 2CMA170520R1000

Điện năng kế 3 x 57 … 288/100 … 500V, 5(80) A, Class 2 Mả sản phẩm: 2CMA139053R1000

Chưa có đánh giá cho sản phẩm này.

Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu