Rơ le chống dòng rò

RƠ LE CHỐNG DÒNG RÒ

RESIDUAL-CURRENT RELAYS

Bảo vệ con ngườI và thiết bị vớI chức năng chống dòng rò

Tiếp điểm loạI CO (change over)

Rơ le chống dòng rò

Residual – current relays (RD)
Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu