Thiết bị điều khiển

THIẾT BỊ ĐIỀU KHIỂN các thiết bị điện chính hãng đảm bảo tin cậy tuyệt đối về chất lượng.

CÔNG SUẤT VÀ DÒNG ĐIỆN DANH ĐỊNH CỦA ĐỘNG CƠ

MOTOR NOMINAL POWERS AND CURRENTS

Các trị số dòng điện đưa ra dướI đây là theo tiêu chuẩn động cơ lồngng sóc, 3 pha, 1500 vòng/phút 50Hz Những trị số này có thể sai lệch tuỳ thuộc vào nhà sản xuất và số cực của động cơ. Click xem
A9C30811

1P Impulse iTL Schneider. Điều khiển từ xa mạch điện bằng ...
A9C30812 Impulse iTL Schneider

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung iTL Schneider ...
A9C30815 Impulse iTL Schneider

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 iTL ...
A9C30831 Impulse iTL Schneider

Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 iTL ...
A9C32811 extension iTL Schneider

iTLs Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9C32816 extension iTL Schneider

iTLc Điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9E16065 iRTA Schneider

iRTA điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9E16066 iRTB Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9E16067 iRTC Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9E16068 iRTH Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
A9E16069 iRTL Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
Acti 9 iSW 1P Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
Acti 9 iSW 2P Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
Acti 9 iSW 3P Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
Acti 9 iSW 4P Schneider

điều khiển từ xa mạch điện bằng tín hiệu xung Acti9 ...
Auxiliary contact block LA1KN02

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN02
Auxiliary contact block LA1KN04

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN13
Auxiliary contact block LA1KN11

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN11
Auxiliary contact block LA1KN13

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN13
Auxiliary contact block LA1KN22

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN22
Auxiliary contact block LA1KN31

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN31
Auxiliary contact block LA1KN40

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA1KN40
Auxiliary contact block LA2KT2E

Contactor Schneider, thiết bị điện schneider LA2KT2E

Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu