Tụ bù hạ thế

TỤ BÙ HẠ THẾ LOẠI CLMD

CLMD LOW VOLTAGE CAPACITOR UNIT

Tụ bù dạng khô, cấp bảo vệ IP42

Chiu đươc quá áp 1.1 Un và quá dòng 1.3In

Đáp ứng tiêu chuẩn IEC 831-1, IEC 831-2
Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu