Tin tức

Ngăn phân đoạn bằng máy cắt ABB

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Ngăn phân đoạn bằng máy cắt ABB

Đặc điểm

Cấu hình chuẩn

- Phần mang điện được đặt trong bình kín, IP67, cách điện bằng SF6

ABB 2018: Ngăn cầu dao cắt tải kết hợp cầu chì bảo vệ

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Ngăn cầu dao cắt tải kết hợp cầu chì bảo vệ

Đặc điểm

Cấu hình chuẩn

- Phần mang điện được đặt trong bình kín, IP67, cách điện bằng SF6

ABB 2018: Ngăn phân đoạn bằng cầu dao cắt tải

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Ngăn phân đoạn bằng cầu dao cắt tải

Đặc điểm

Cấu hình chuẩn

- Phần mang điện được đặt trong bình kín, IP67, cách điện bằng SF6

ABB 2018: Ngăn cầu dao cắt tải ba vị trí

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đặc điểm

Cấu hình chuẩn

- Phần mang điện được đặt trong bình kín, IP67, cách điện bằng SF6

Thiết bị đóng cắt ABB 2018

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Ngăn máy cắt thiết bị đóng cắt ABB 2018

Đặc điểm

Cấu hình chuẩn

- Phần mang điện được đặt trong bình kín, IP67, cách điện bằng SF6

ABB 2018: Tủ đóng cắt trung thế RMU, cách điện, khí SF6

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực

Đặc điểm:

SafeRing là tủ đóng cắt điện trung thế RMU, cách điện khí SF6, được nhà máy sản xuất sẵn với thông số tiêu chuẩn, có 15 cấu hình điển hình.

Copyright © 2023 Công ty TNHH Thiết Bị Hoàng Minh Phát. All Rights Reserved.
- Nguồn baoloc.icu